people

Първият самолет

първият самолет

първият самолет на братя Райт

Трудно е да се определи кой е първият самолет на света. Може би още първобитния мечтател е направил първите си стъпки, съшивайки пера от птици или някой експериментатор, едва на 10 години е разбрал болезнения сблъсък със земното притегляне. Старогръцките легенди ни разкриват копнежът на човека по летенето с мита за Икар, който успял да сътвори крила като на птица и да полети. Не по-малко интересни са линиите в Наска, които са били направени с една единствена цел – да се виждат от въздуха.
Вероятно някои древни владетели, а и такива от по-ново време са отделяли средства за такива проучвания. Неизвестен брой планеристи са опитвали силите си във въздушната стихия и немалко са загинали в опита си за летене. Летенето е една от най-старите човешки мечти и всеки поне веднъж е опитвал сладостта от летенето насън, когато се носиш над планини и морета и се събуждаш със силен копнеж поне за малко да полетиш като птиците – високо и над всичко.

Смята се, че първите модели на съвременните самолети са били построени от братя Райт, те съобщават че са и първите, успешно отделили летателното си съоръжение от земята и приземили го след това. Първият самолет е създаден на принципа на хвърчилото, за разлика от въртолета, който разчита на механичното постъпателно загребване на въздух. Наблюдавайки птиците, хората открили първите закони на въздушните течения и свойството на въздуха да задържа предмети с подходяща форма. Острите клюнове на птиците и тяхната аеродинамична форма, способността им да се задържат във въздуха без да правят никакво движение, въздуха, като среда… не малко откриватели стъпка по стъпка се приближавали до работещата схема на самолета.

В нашия блог отзад можете да видите първите скици, които говорят за опита на Ренесансовия човек да изобрети летателна машина. Техния автор е Леонардо да Винчи.

Comments Off |