people

Приземяване при нулева видимост на летище София

Категории писти

на летище

Сертификат за приземяване в лошо време

летища в Европа и София

Очакваме в края на 2013 основното и единствено летище в София със своите два терминала да получи сертификат клас III В, който позволява кацане и при нулева видимост и затруднени атмосферни условия,
До сега в подобни случаи полетите се отклоняваха към съседни летища с писти в съответната категория.

До сега кацането на софийското летище се извършваше в класическите за повечето летища условия на категория III А, което означава 30 м вертикална и 200 м хоризонтална видимост. Следващата категория Category III B или CAT III B спомага за приземяване при вертикална видимост от 15 м и хоризонтална от 75 м или по-малко по преценка, ако екипажът прецени, че може да изпълни такова приземяване.
Съществуващата условно категория III C е за кацане при абсолютно неизчислими височина и видимост, но такава категория писта все още не съществува по света. Тези ILS категории се получават след подобрения и разширения на пистата, както и осигуряване на съответстващото й обслужване.

С този сертификат и подобрения на летище София всички случаи на пренасочване на полетите поради ниска видимост и лоши атмосферни условия ще бъдат приемани, стига условията да позволяват това. Статистически, такива полети могат да се обслужват в осемдесет процента от случаите. Както е известно, независимо от техническите възможности на самолета и диспечерските насоки, пилотът на самолета взема крайното решение дали да се приземи, или да потърси резервно летище.

За CAT IIIb ИЛС категория се изисква наличието на система, която работи при извънредни случаи и проблеми (такъв екип не се изисква за категория CAT I ), а в самия самолет е необходима и екипировка, допълнителна към автоматичната система, която позволява на пилота да приземи самолет въпреки проблеми с радар или правилно изчисляване на височината. Пистите категория CAT III при проблем са длъжни да реагират мигновено, в рамките на 2 секунди, за разлика от CAT I, при които тази скорост на реакция е 10 секунди.

Приземяване на самолет в мъгла

Приземяване в мъгла и лоши атмосферни условия

Comments are closed.